ح د اد

اد د ــ ح ــ د ــ ــ ــ ر ناد ــ د ت ــ د ْ ب ِ ن ْ ع َ و َ د ْ ب ِ ن ْ ل َ اد ِ ن ْ 우사마 빈 무함마드 빈 아와드 빈 라딘 . ا ر ثدا و ن تﯾm دا و ، ﯾدا و « ها » ﯾn ناـ ـ نﯾا ه هو ن و (ع) ما و ﯾ ذ ،ما ـا هدـ حـ ار هـ ـﯾا ،د ،

2022-12-04
    أ أ ألأ إ ألأ
  1. 15 ؛@#0 ا ةد )إ وأ @˘ ا وأ ب˘ر ا وأ ح
  2. ـف ديـ
  3. والذي يعتبر من أبرز
  4. د، ص‌ ۱۵۴ ‏یادداشت: ص‌
  5. ا ا ل د اد ی رد ٩٧