حسبنا الله و نعم الوکیل

معنای «حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر» چیست؟ - گنجینه پاسخ هااسلام کوئست - مرجعی برای پاسخگویی به سوالات دینی، اعتقادی و شرعی پاسخگویی به سوالات دینی, پرسش و پاسخ اسلامی, پاسخ به سوالات شرعی, پرسش و پاسخ . اما بسیار بسیار خودش رو تافته ی جدابافته میبینه!دیگران همه عامی و بیشعورن و فقط شهرزاده که میفهمه! اون لذتی که گاهی از دیدن یه فیلم خانوادگی یا ماجرایی خارجی میبرم خیلی بیشتراز بهترین

2023-01-30
    فيتامين د لعمر 13 سنة
  1. 3:05
  2. قوه قضائیه به
  3. 2 البقرة Al-Baqara
  4. روز ازل به سینه ما اشکمان نوشت